Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Titel 5

Lees meer

Welkom bij Instituut Ihsan. Islamitisch instituut voor maatschappelijke activering.

Wat is Ihsan?

IHSAN, het Islamitisch Instituut voor Maatschappelijke Activering, is een landelijke organisatie met als doel de betrokkenheid van de islamitische gemeenschap in Nederland bij maatschappelijke kwesties te bevorderen en hun inzet daarvoor te vergroten.

Lees meer

Onze projecten

IHSAN richt zich o.a. op: het mobiliseren van moslimkaders op sociale vraagstukken, het ontwikkelen van projecten, het werven, scholen en ondersteunen van vrijwilligerskader uit islamitische kringen, etc.

Lees meer

Moslimjongeren

IHSAN wil moslimjongeren activeren tot betrokken en bekwame vrijwilligers, die zich onder meer inzetten voor jeugd en gezin. 

Lees meer

Contact

Wilt u meer informatie?, heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan vrijblijvend contact op met IHSAN

Neem contact op

Stichting IHSAN is door het Ministerie van Financien erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Een door het Ministerie van Financien / de Belastingdienst als zodanig aangemerkte ANBI geniet de volgende fiscale voordelen:

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Een donateur kan giften aan een ANBI van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Kijk voor meer informatie op www.anbi.nl.

    No Twitter Messages